KADASTRO VE İMAR NEDİR ?

Gayrimenkullerin sınırlarının arazi ve harita üzerinde belirlenerek hukuki durumlarının tespit edilmesi , tapu siciline kaydı ve tapu belgelerinin tescil edilen ayni hak sahiplerine verilmesi işlemlerinin tamamına ”kadastro” denmektedir. Kadastro çalışması tapu sicilini oluşturmayı ve ülkenin kadastral haritasını ortaya çıkartmayı amaçlar.Bu şekilde taşınmaz malların mülkiyeti devlet güvencesi ile kayıt altına alınmış olur. Sınırları haritalarda belirlenmiş ve […]


Reyap Sağlık Grubu İstanbul